MS «Gamle Oksøy» kommer

Bilde fra mre.no

MS «Gamle Oksøy» kommer til Forbundet Kystens landsstevne i Kristiansund 20. juli. Museumsskipet skal på tokt fra Kristiansand til Kirkenes. Hovedhensikten med toktet er å sluttføre utplasseringen av nye informasjonsskilt på de fredede fyrsstasjonene. På vei nordover vil MS «Gamle Oksøy» besøke Forbundet Kystens Landsstevne i Kristiansund. Her vil de holde åpent skip og det vil også bli informasjon og foredrag ombord. De vil også informere om Kystverkmusea og fortelle om og vise eksempler fra www.kystreise.no.

De gleder seg til å komme til Kristiansund.